vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

2018 m. liepos mėn. kalendorius

2018-07-13

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė rekomendacijas, kaip vertinti nanomokslų ir nanotechnologijų taikymo saugą. Gairėse pateikiami praktiniai pasiūlymai dėl reikalingų tyrimų pobūdžio ir taikytinų tyrimų metodų. Reinhilde Schoonjans, EFSA rizikos vertinimo srities mokslininkė, teigė: „Šios gairės yra labai laiku, nes jos suteikia nanotechnologijų taikytojams priemones, būtinas norint parengti išsamias nanotechnologijų taikymo programas, o rizikos vertintojams, ...