vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Kalendorius: 2021-04-07

2021-04-07

Neseniai nustatytos naujos skaidrumo ir tvarumo taisyklės keičia Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), kaip rizikos vertintojos ES maisto saugos sistemoje, vaidmenį. Naujasis Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentas dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, įsigaliojęs 2021 m. kovo 27 d., sustiprins EFSA galimybes atlikti rizikos vertinimą pagal aukščiausius skaidrumo standartus. Taip pat, šis ...