vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

2021 m. rugpjūčio mėn. kalendorius

2021-08-30

Pasirodė atnaujintas EFSA „ES Maisto saugos almanachas“, kurį jau daug metų rengia nuolatinis EFSA atstovas Vokietijoje – Vokietijos Federalinis rizikos vertinimo institutas (BfR). Tai jau 5-oji leidinio versija. Atnaujintas leidinys yra anglų kalba, jame galima rasti informaciją apie 37 šalių institucijas. Sritis, už kurias atsakingos institucijos, žymi 18 piktogramų. Almanache rasite informaciją apie leidinyje paskelbtas ...

2021-08-13

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) imasi aktyvesnių veiksmų siekdama sustabdyti afrikinio kiaulių maro plitimą Europoje – kampanija plečiama dar devyniose šalyse, tarp jų – ir Lietuva. Praėjusią vasarą Europos maisto saugos tarnyba pradėjo vykdyti kampaniją, skirtą informuoti Pietryčių Europos gyventojus apie afrikinio kiaulių maro (AKM) ligą. Kampanija buvo vykdoma regionuose, kuriuose ši liga kelia didžiausią susirūpinimą. ...

2021-08-02

Vadovaujantis 2021-03-27 įsigaliojusiu 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2019/1381 Dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 2065/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 ir Direktyva ...