vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Naujausioje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), Europos vaistų agentūros (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad antibiotikų naudojimas ūkiniams gyvūnams sumažėjo ir šiuo metu yra mažesnis nei tarp žmonių. 

Laikantis „Vienos sveikatos“ požiūrio, duomenys apie antibiotikų naudojimą ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AMR) vystymąsi Europoje 2016–2018 m. pateikiami bendroje trijų ES institucijų ataskaitoje.

Žymus antibiotikų naudojimo ūkiniams gyvūnams sumažėjimas rodo, kad antibiotikų naudojimo mažinimo priemonės, kurių imtasi šalių lygmenyje, yra veiksmingos. Nuo 2016 m. iki 2018 m. antibiotikų, vadinamų polimiksinais, įskaitant kolistiną, naudojimas ūkiniams gyvūnams sumažėjo beveik perpus. Tai yra teigiamas pokytis, nes polimiksinai taip pat naudojami ligoninėse gydant pacientus, užsikrėtusius daugeliui vaistų atspariomis bakterijomis.

Antibiotikų naudojimo situacija ES yra įvairi – padėtis labai skiriasi skirtingose šalyse, taip pat skiriasi ir naudojamų antibiotikų rūšys. Pavyzdžiui, aminopenicilinai, trečios ir ketvirtos kartos cefalosporinai ir chinolonai (fluorochinolonai ir kiti chinolonai) yra dažniau taikomi žmonių gydymui nei naudojami ūkiniams gyvūnams, o polimiksinai (kolistinas) ir tetraciklinai  priešingai – daugiau naudojami gyvūnams, o ne žmonėms.

Ryšys tarp antibiotikų vartojimo ir bakterijų atsparumo

Duomenys rodo, kad karbapenemų, 3 ir 4 kartos cefalosporinų ir chinolonų vartojimas ir žmonėms infekcijas sukeliančių Escherichia coli atsparumas šiems antibiotikams yra susiję. Panašios sąsajos buvo nustatytos ir tarp maistui auginamų gyvūnų.

Ataskaitoje taip pat patvirtintas ryšys tarp antimikrobinių medžiagų naudojimo ūkiniams gyvūnams ir bakterijų, išskirtų iš ūkinių gyvūnų, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, kuris savo ruožtu yra susijęs su žmonių bakterijų atsparumu. To pavyzdys galėtų būti Campylobacter spp. bakterijos, kurios aptinkamos ūkiniuose gyvūnuose bei sukelia maisto kilmės infekcijas žmonėms. Tarp šių bakterijų – išskirtų iš gyvūnų ir nustatytų žmonėms – ekspertai nustatė atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ryšį.

Kova su bakterijų atsparumu – bendradarbiaujant

Bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra reikšminga pasaulinė visuomenės sveikatos problema, kuri yra ir didelė ekonominė našta. Jungtinėje ataskaitoje ekspertų pateikti rezultatai ragina toliau dėti pastangas kovojant su bakterijų atsparumu nacionaliniu, ES ir pasauliniu lygiu visuose sveikatos priežiūros sektoriuose. Sprendžiant šią globalią problemą labai svarbus „Vienos sveikatos“ principo taikymas.

Su trečiąja jungtine EFSA, EMA ir ECDC integruota ataskaita apie antimikrobinių medžiagų naudojimą/vartojimą bei žmonių ir maistui skirtų ūkinių gyvūnų bakterijų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms ES/EEB 2016-2018 m. galima susipažinti čia.