vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Pasirodė atnaujintas EFSA „ES Maisto saugos almanachas“, kurį jau daug metų rengia nuolatinis EFSA atstovas Vokietijoje – Vokietijos Federalinis rizikos vertinimo institutas (BfR).

Tai jau 5-oji leidinio versija. Atnaujintas leidinys yra anglų kalba, jame galima rasti informaciją apie 37 šalių institucijas. Sritis, už kurias atsakingos institucijos, žymi 18 piktogramų. Almanache rasite informaciją apie leidinyje paskelbtas institucijų organizacines struktūras, teisinę informaciją, taip pat apie pačias nacionalines institucijas ir sritis, už kurias jos atsakingos. Prie Almanacho leidinio atnaujinimo daug prisidėjo EFSA, EFSA nuolatinių atstovų tinklas su nariais iš 27 valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos, taip pat atstovai iš Šveicarijos ir valstybės kandidatės į ES.

Nuoroda į „ES Maisto saugos almanachą“ –

https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf