vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) skelbia, kad antimikrobinės medžiagos, naudojamos gyvūnų  žmonėms perduodamų ligų (pvz., kampilobakteriozės ar salmoneliozės) gydymui, tampa mažiau veiksmingos.

Išanalizuoti 2017 m. bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms duomenys

ECDC ir EFSA publikavo bendrą mokslinę ataskaitą apie zoonotinių ir indikatorinių bakterijų, išskirtų iš žmonių, gyvūnų ir maisto, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms. Mokslinė ataskaita parengta remiantis 28 ES valstybių narių pateiktais duomenimis apie 2017 m. šalyse atliktus bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimus.

Ataskaitoje teigiama, kad remiantis 2017 m. duomenimis, kai kuriose šalyse kampilobakterijų atsparumas fluorochinolonams (tokiems kaip ciprofloksacinas) yra toks aukštas, kad šios antimikrobinės medžiagos nebeveikia gydant sunkius kampilobakteriozės atvejus. Nustatyta, kad nuo didelės iki labai didelės dalies Europoje paplitusių kampilobakterijų yra atsparios ciprofloksacinui ir tetraciklinams.

Dauguma šalių patvirtino, kad žmonių salmonelių atsparumas fluorochinolonams taip pat auga.

Remiantis ataskaita, dauginis iš žmonių (28,3 proc.) ir gyvūnų išskirtų salmonelių atsparumas (bakterijų atsparumas trims ar daugiau antimikrobinių medžiagų) yra aukštas ir ypač tai būdinga S. Typhimurium.

Tačiau bendras iš žmonių ir gyvūnų išskirtų Salmonella ir Campylobacter bei iš gyvūnų išskirtų indikatorinių E.Coli atsparumas kritiškai svarbioms antimikrobinėms medžiagoms yra žemas arba labai žemas.

ECDC ir EFSA ataskaita, kurioje pateikiami duomenys, surinkti 28 ES valstybėse narėse ištyrus iš žmonių, penimų kiaulių ir jaunesnių nei vienerių metų veršelių išskirtas bakterijas, patvirtina ankstesniais metais nustatytą atsparumo antibiotikams augimą.

Interaktyvi priemonė duomenų analizei

EFSA taip pat publikavo atnaujintą interaktyvią priemonę Europos duomenų apie bakterijų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms atvaizdavimui.

Ši priemonė leidžia paprasčiau analizuoti EFSA ir ECDC surinktus Salmonella, E. Coli ir Campylobacter, išskirtų iš maisto, gyvūnų bei žmonių, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms duomenis pagal šalis.

 

Kovai su bakterijų atsparumu – „Vienos sveikatos“ principas

Žmonių ir gyvūnų atsparių antimikrobinėms medžiagoms bakterijų atsiradimą bei paplitimą gali sumažinant tik tinkamas antimikrobinių medžiagų naudojimas.

Šie nauji iššūkiai verčia veterinarijos, medicinos, visuomenės sveikatos, aplinkos specialistus ieškoti bendrų sprendimų, glaudžiau bendradarbiauti saugant žmonių ir gyvūnų sveikatą ir užtikrinant maisto saugą.  “Vienos sveikatos” principas pasaulyje šiandien svarbesnis nei bet kada, tuo labiau, kad daugiau nei pusė gyvūnų užkrečiamųjų ligų yra zoonozės (žmonėms nuo gyvūnų perduodamos ligos).

2017 m. birželio mėn. Europos Komisija kovai su antimikrobiniu atsparumu priėmė ES „Vienos sveikatos“ veiksmų planą, raginantį imtis efektyvių veiksmų prieš šią grėsmę ir pabrėžiantį bendrų kovos priemonių žmonių sveikatos, gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos srityse svarbą.

Nuorodos:

2017 m. Europos Sąjungos suvestinė ataskaita apie zoonotinių ir indikatorinių bakterijų, išskirtų iš žmonių, gyvūnų ir maisto, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms (anglų k.)

EFSA interaktyvi bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms duomenų atvaizdavimo priemonė