vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Rugsėjo pabaigoje Bratislavoje (Slovakija) vyko Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuotas 61-sis patariamojo forumo susitikimas. Lietuvai šiame susitikime atstovavo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė.

Forumo metu Europos Sąjungos (ES) valstybių, Islandijos ir Norvegijos maisto saugos institucijų atstovai ir EFSA vykdantysis direktorius pasirašė ketinimų deklaraciją.

Forumo dalyviai nutarė stiprinti EFSA ir Europos valstybių maisto saugos institucijų ryšius, operatyviai dalintis informacija apie planuojamus ar atliktus rizikos vertinimus. Deklaracijoje taip pat numatyta bendromis pastangomis nustatyti prioritetines sritis, kuriose reikėtų atlikti mokslinius tyrimus, kaupti žinias apie galimus pavojus maisto saugos srityje. Savo ruožtu, EFSA įsipareigojo vertinti ir padėti spręsti mokslinių nuomonių skirtumus, atsiradusius tarp valstybių atsakingų institucijų, teikti konsultacijas, skatinti ugdyti mokslininkų kompetenciją.

„Tokie forumai labai naudingi, siekiant padidinti informacijos apie EFSA sklaidą, stiprinti ryšius tarp valstybių maisto saugos institucijų. Susitikimo dalyviai vienbalsiai sutarė, kad norint apsaugoti Europos piliečius nuo nesaugių maisto produktų, reikia dar efektyviau vertinti riziką, glaudžiau bendradarbiauti ir laiku informuoti apie galimus pavojus“, – komentavo S.Ščeponavičienė.