vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Šaltinis: EFSA

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Besiliečiančių su maistu medžiagų, fermentų, kvapiųjų medžiagų ir pagalbinių perdirbimo medžiagų ekspertų mokslinė grupė patvirtino mokslines rekomendacijas, kuriomis siūloma vadovautis, teikiant dokumentaciją, susijusią su maisto fermentais.

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 16 d Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1331/2008, nustatančiu maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą, dokumente nurodoma, kokių mokslinių duomenų reikia, kai teikiamos paraiškos dėl maisto fermentų leidimų suteikimo arba dėl leidimų galiojimo pratęsimo.

Daugiau informacijos: 

Outcome of the public consultation and other activities to update the scientific guidance for the submission of dossiers on food enzymes

Scientific Guidance for the submission of dossiers on Food Enzymes