vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje misija – užtikrinti ir plėtoti tinkamą bendradarbiavimą tarp EFSA ir atitinkamų rizikos vertinimo, kontrolės, mokslinių tyrimų institucijų, kitų socialinių partnerių Lietuvoje.

Uždaviniai:

  • užtikrinti reikiamą techninę paramą ir tinkamą bei efektyvų informacijos pateikimą Lietuvos atstovams EFSA patarėjų forume, mokslo komitetuose ir platformose,
  • koordinuoti organizacijų, įsitraukusių į EFSA veiklą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsnį veiklą,
  • teikti informaciją visuomenei apie EFSA ir atskirose valstybėse vykdomą rizikos valdymą bei mokslinius tyrimus.

2016 m. EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje veiklos programa

Nacionaliniai EFSA nuolatiniai atstovai.

Nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje kontaktai:
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė, tel. (8 5) 249 1648, el.paštas giedre.ciuberkyte@vmvt.lt; efsa.focalpoint@vmvt.lt