vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje misija – užtikrinti ir plėtoti tinkamą bendradarbiavimą tarp EFSA ir atitinkamų rizikos vertinimo, kontrolės, mokslinių tyrimų institucijų, kitų socialinių partnerių Lietuvoje.

Uždaviniai:

  • užtikrinti reikiamą techninę paramą ir tinkamą bei efektyvų informacijos pateikimą Lietuvos atstovams EFSA patarėjų forume, mokslo komitetuose ir platformose,
  • koordinuoti organizacijų, įsitraukusių į EFSA veiklą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsnį veiklą,
  • teikti informaciją visuomenei apie EFSA ir atskirose valstybėse vykdomą rizikos valdymą bei mokslinius tyrimus.

 

Nacionaliniai EFSA nuolatiniai atstovai.

 

EFSA Patariamojo forumo atstovės Lietuvoje kontaktai:

L. e. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo patarėjo pareigas Deimantė Biknerytė, tel. (8 5) 249 1707, el. paštas deimante.bikneryte@vmvt.lt 

Nuolatinės EFSA atstovės Lietuvoje kontaktai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Simona Bieliauskaitė, tel. (8 5) 5 232 7446, el.paštas simona.bieliauskaite@vmvt.lt; efsa.focalpoint@vmvt.lt