vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Maiste, kuris yra vartojamas Europos Sąjungos šalyse, dažniausiai nerandama pesticidų likučių arba minėti likučiai neviršija didžiausių leistinų kiekių (DLK). Naujausiame pranešime Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) skelbia, jog daugiau nei 97 proc. maisto mėginių iš Europos Sąjungos šalių, Islandijos ir Norvegijos, ištirtų 2015 metais, pesticidų likučių nebuvo rasta arba jų kiekiai neviršijo leistinų normų. Iš jų, 53,3 proc. mėginių pesticidų likučių nenustatyta, o 43,9 proc. mėginių pesticidų likučiai neviršijo DLK. Šie rezultatai išlieka labai panašūs į ankstesnių metų rezultatus.

EFSA ataskaitoje pateikiami pagrindiniai ES koordinuojamos kontrolės programos (EUCP) ir nacionalinių kontrolės programų rezultatai:

  • 2015 metais buvo ištirtas 84341 maisto mėginys dėl 774 pesticidų likučių kiekių juose nustatymo.
  • Daugumos mėginių (69,3 proc.) kilmė – Europos Sąjungos šalys, Islandija, Norvegija, 25,8 proc. produktų mėginių – importuoti iš trečiųjų šalių. (Tiksli kilmės šalis ataskaitose nenurodoma).
  • 97,2 proc. tirtų mėginių atitiko teisės aktų reikalavimus: 53,3 proc. mėginių pesticidų likučių nerasta, o 43,9 proc. mėginių pesticidų likučiai neviršijo DLK.
  • Mėginių iš ne Europos Sąjungos šalių, viršijančių pesticidų DLK, 2015 metais lyginant su 2014 metų atitinkamai sumažėjo nuo 6,5 proc. iki 5,6 proc.
  • Mėginių iš Europos Sąjungos šalių bei Islandijos ir Norvegijos, kuriuose nustatyti DLK viršijantys pesticidų kiekiai, 2015 metais lyginant su 2014 metais nežymiai padaugėjo – atitinkamai nuo 1,6 proc. iki 1,7 proc.
  • 96,5 proc. maisto mėginių, skirtų kūdikiams ir mažiems vaikams, pesticidų likučių nenustatyta arba rasti kiekiai neviršijo DLK.
  • 99,3 proc. ekologiško maisto mėginiuose pesticidų likučių nerasta arba jie neviršijo DLK.
  • Taip pat, daugumoje (84,4 proc.) gyvūninės kilmės produktų mėginių pesticidų likučių nerasta.

EFSA duomenimis, 2015 metais ES pesticidų likučių kiekių nustatymui buvo tirti baklažanai, bananai, vynuogės, brokoliai, žirniai be luobelės, saldžiosios paprikos, pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, apelsinų sultys, kviečiai, sviestas ir kiaušiniai.

Dažniausiai pesticidų DLK viršyti brokoliuose (3,4 proc. visų brokolių mėginių), vynuogėse (1,7 proc. visų vynuogių mėginių), rečiausiai – alyvuogių aliejuje, apelsinų sultyse ir vištų kiaušiniuose. Svieste pesticidų DLK viršijimo atvejų nenustatyta. Brokoliuose dažniausiai DLK viršijo ditiokarbamatai ir chlorpirifosas, vynuogėse – etefonas ir tebukonazolas.

Kelių rūšių pesticidų likučių kiekiai buvo rasti visuose pagal EUCP tirtuose maisto produktuose. Dažniausiai daugiau nei vieno pesticido likutis buvo randamas bananų mėginiuose (58,4 proc. visų bananų mėginių), vynuogėse (58,3 proc. mėginių), saldžiosiose paprikose (24,4 proc. mėginių). Rečiau po kelis pesticidų likučius nustatyta brokoliuose (14,8 proc. visų brokolių mėginių), kviečiuose (14,3 proc. mėginių), baklažanuose (10,5 proc. mėginių), žirniuose be luobelės (9,5 proc. mėginių), apelsinų sultyse (5,6 proc. mėginių) ir alyvuogių aliejuje (4,2 proc. mėginių). Rečiausiai daugiau nei vieno pesticido likutis nustatytas gyvūninės kilmės produktuose: svieste (3,7 proc. visų sviesto tirtų mėginių) ir kiaušiniuose (2,1 proc. mėginių).

EFSA duomenimis, 37 proc. pesticidų DLK viršijimo atvejų sietini su ES neautorizuotais pesticidais, įskaitant ir veikliąsias medžiagas, kurios neseniai buvo patvirtintos ES.

2012 metais taip pat buvo atlikta minėtų produktų analizė. Lyginant su 2015 metų analizės rezultatais, bendras pesticidų DLK viršijimo atvejų maisto produktuose skaičius sumažėjo nuo 0,9 proc. iki 0,8 proc.

Analizuojant 2015 metų ES duomenis pastebėta, jog rečiau nei ankstesniais metais pesticidų DLK viršijimo atvejų nustatoma baklažanuose, bananuose, saldžiosiose paprikose, tuo tarpu brokoliuose, žirniuose be luobelės, kiaušiniuose pesticidų likučių kiekiai, viršijantys DLK, nustatomi dažniau.

EFSA taip pat atliko produktų, kuriuose viršijamas pesticidų DLK, suvartojimo rizikos analizę. Vertinant tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį vartotojams ir jų sveikatai, EFSA nustatė, jog rizika vartotojams išlieka, kaip ir ankstesniais metais, žema.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas vykdo nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas pesticidų likučių tyrimų srityje. Instituto Cheminių tyrimų skyriuje 2016 m. iš viso atlikta 432 002 pesticidų likučių tyrimai maisto produktuose, žaliavose bei pašaruose. Moderniais tyrimo metodais šiuo metu viename mėginyje galima aptikti 300 skirtingų pesticidų likučių.

Vykdant Augalinio maisto produktų taršos stebėsenos bei Importuojamų negyvūninio ir gyvūninio maisto produktų kontrolės programas tiriami vietiniai, ES ir trečiųjų šalių kilmės įprastinės gamybos bei ekologiški maisto produktai. 2016 m. Institute atlikta 269 160 maisto mėginių tyrimų dėl pesticidų likučių. Nustatyti 8 atvejai, kai pesticidų likučiai maisto produktuose viršijo DLK.

Pesticidų likučių kiekis, viršijantis DLK, nustatytas apelsinuose iš Turkijos, juoduosiuose pipiruose žirneliais iš Vietnamo, anyžių sėklose iš Egipto, kumino sėklose iš Indijos, grikių kruopose iš Kazachstano, šviežiuose krapuose iš Lietuvos ir Gruzijos, lietuviškose šviežiose braškėse.

Maisto cheminės taršos, tarp jų pesticidų likučių tyrimų duomenis Institutas elektronine sistema reguliariai teikia EFSA.

Parengta remiantis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto duomenimis ir EFSA informacija:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170411

2015 metų Europos sąjungos ataskaita dėl pesticidų likučių maisto produktuose:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4791

2015 metų nacionalinės suvestinės ataskaitos dėl pesticidų likučių maisto produktuose:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1211