vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

2020 m. balandžio 6 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė kvietimą 36 straipsnio organizacijoms teikti paraiškas/pasiūlymus partnerystės projektams, siekiant skatinti žinių/informacijos mainus apie rizikos vertinimą ir šiems projektams įgyvendinti gauti EFSA finansavimą.

Pasiūlymus projektams prašoma pateikti iki 2020 m. liepos 24 d. (terminas pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.!), juos teikti gali ES valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos organizacijos, kurios yra 36 straipsnio organizacijų sąraše ir turi partnerius vienoje ar keliose iš šių šalių atitinkamų organizacijų bei pasiruošusios su jais suformuoti konsorciumus šiems projektams įgyvendinti.

Šiais projektais siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp šių organizacijų, pasikeitimą informacija ir kvalifikacijos kėlimą EFSA prioritetinėse darbo srityse, kaip numatyta jos darbo plane. Tikimasi, kad tokie projektai padės sukurti/tobulinti institucinius gebėjimus įgyvendinti/skatinti EFSA rekomendacinių dokumentų ir rizikos vertinimo praktikos naudojimą užtikrinant, kad tiek moksliniai, tiek procedūriniai EFSA mokslinio darbo aspektai būtų plačiau naudojami ES lygiu.

Planuojami partnerystės projektai turėtų būti ne ilgesni kaip 2 metų trukmės, EFSA jiems skirtų dalinį finansavimą iki 50 procentų, daugiausiai 100 tūkst. eurų.

Šis kvietimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į naująjį Skaidrumo reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1381), kuris numato didesnį ES valstybių narių dalyvavimą EFSA darbe.

Visas kvietimas dėl partnerystės projektų GP/EFSA/ENCO/2020/03 ir pasiūlymui pateikti reikalinga informacija yra EFSA tinklapyje anglų kalba https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202003-partnering-grants

Kilus neaiškumų ar klausimų, prašome kreiptis į Nuolatinį EFSA atstovą Lietuvoje el. paštu efsa.focalpoint@vmvt.lt arba tiesiogiai į EFSA el. paštu EFSAProcurement@efsa.europa.eu.