vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė naujausią ES metinį pranešimą apie pesticidų likučius maiste. Pranešimas paremtas duomenimis, gautais atliekant valstybinę maisto kontrolę ES šalyse narėse, Islandijoje bei Norvegijoje. Duomenys apima ir tikslinių, ir atsitiktinės atrankos būdu paimtų mėginių tyrimų rezultatus. Iš viso EFSA išanalizavo 91 015 mėginių, atrinktų 2018 m., tyrimų rezultatus. 95,5 proc. šių  mėginių pesticidų likučiai neviršijo didžiausių leidžiamų kiekių.

EFSA paskelbtoje ataskaitoje apžvelgiama pesticidų likučių maisto produktuose situacija ES ir galima rizika vartotojų sveikatai. Taip pat pateikiama svarbi informacija rizikos valdytojams, kuria remiantis galima priimti sprendimus dėl būsimų kontrolės priemonių.

Iš 11 679 mėginių, atrinktų pagal ES koordinuojamą kontrolės programą (atsitiktinės atrankos būdu), 98,6 proc. tyrimų rezultatų atitiko teisės aktų reikalavimus.

Atsitiktinės atrankos būdu atrinktų mėginių duomenų grupė yra ypač svarbi, nes ji apima tą patį produktų „krepšelį“ trejų metų laikotarpiu, todėl galima nustatyti pesticidų likučių augimo ar mažėjimo tendencijas tam tikruose produktuose. Pavyzdžiui, nuo 2015 m. iki 2018 m. bananų mėginių, kuriuose viršytas didžiausias leidžiamas pesticidų likučių kiekis, padidėjo nuo 0,5 iki 1,7 proc., paprikų – nuo  1,2 iki 2,4 proc., baklažanų – nuo 0,6 iki 1,6 proc., vynuogių – nuo 1,8 iki 2,6 proc. Ir priešingai, per minėtą laikotarpį, brokolių mėginių, kuriuose viršytas didžiausias leidžiamas pesticidų likučių kiekis, sumažėjo nuo 3,7 iki 2 proc., pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus – nuo 0,9 iki 0,6 proc.,  vištų kiaušinių – nuo 0,2 iki 0,1 proc.

Nacionalinės kontrolės programos pagrįstos rizikos vertinimu ir yra skirtos produktams, kuriuose gali būti aptinkama pesticidų likučių arba kuriuose ankstesniais metais buvo nustatyta teisės aktų reikalavimų pažeidimų. Šios programos suteikia rizikos valdytojams svarbią informaciją, tačiau, skirtingai nei ES koordinuojamos programos, nepateikia statistiškai reprezentatyvaus pesticidų likučių lygio maisto produktuose, sutinkamuose parduotuvių lentynose visoje Europoje. Šiais metais EFSA ES koordinuojamos programos rezultatus pavertė ir į naršomas diagramas bei grafikus, kad duomenys taptų prieinamesni nespecialistams.

Duomenų apie pesticidų likučius ES analizės dalį sudaro ir EFSA atliktas mitybos rizikos vertinimas. Rizikos vertinimo išvadoje teigiama, kad mažai tikėtina, jog 2018 m. pesticidų likučių atžvilgiu išanalizuoti maisto produktai galėtų kelti riziką vartotojų sveikatai. Tačiau pateikta rekomendacijų, kaip padidinti Europos kontrolės sistemų veiksmingumą ir toliau užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

2018 m. ES ataskaita apie pesticidų likučius maiste

Duomenu vizualizacija

Infografika