vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė naujausią ES metinį pranešimą apie pesticidų likučius maiste. EFSA išanalizavo  apie 88 000 mėginių, atrinktų 28 ES valstybių narių, taip pat Islandijos ir Norvegijos, tyrimų rezultatus. Pranešime skelbiama, kad maiste, kuris yra vartojamas Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje bei Norvegijoje, pesticidų likučių dažniausiai nerandama arba minėti likučiai neviršija didžiausių  leidžiamų kiekių.

Su pagrindinėmis pranešimo išvadomis pagal šalis ar maisto produktų grupes galima susipažinti naudojantis EFSA specialiai sukurtaduomenų vizualizavimo priemone: http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/Pesticides_report_2017.

2019 metų pranešime EFSA skelbia, jog daugiau nei 95,9 proc. maisto  mėginių, 2017 metais  atrinktų ES šalyse, Norvegijoje bei Islandijoje, pesticidų likučių kiekiai neviršijo didžiausių leidžiamų, o 54,1 proc. mėginių pesticidų likučių išvis nebuvo nustatyta. Šie rezultatai išlieka labai panašūs į pastarųjų keleto metų rezultatus.

  • 2017 metais buvo išanalizuoti 88 247 maisto mėginiai dėl 801 pesticido likučių kiekių.
  • Daugumos mėginių (64,3 proc.) kilmė – Europos Sąjungos šalys, Islandija, Norvegija, 28,8 proc. maisto produktų mėginių atrinkti iš importuotos (trečiųjų šalių) produkcijos, 6,9 proc. mėginių kilmės šalis nežinoma.
  • Daugiau nei 95,9 proc. tirtų mėginių atitiko teisės aktų reikalavimus – nebuvo viršyti didžiausi leidžiami pesticidų likučių kiekiai maisto produktuose. Iš jų 54,1 proc. mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 41,8 proc. mėginių tyrimų rezultatai parodė, kad  didžiausi leidžiami pesticidų likučių kiekiai nebuvo viršyti.
  • 4,1 tirtų maisto mėginių buvo viršyti didžiausi leidžiami pesticidų likučių kiekiai maisto produktuose. Tačiau, įvertinus galimas matavimo neapibrėžtis, reikalavimų neatitikusių mėginių skaičius siekia  2,5 proc.
  • Mėginių, kuriuose viršyti didžiausi  leidžiami pesticidų kiekiai, 2017 metais, lyginant su 2016 metais, nežymiai padaugėjo – atitinkamai  nuo 3,8 proc. iki 4,1 proc., tačiau tai galima paaiškinti tuo, kad 2017 metais, lyginant su 2016 metais, tikslinės kontrolės metu buvo atrinkta du kartus daugiau maisto produktų mėginių, kuriuose dažniausiai viršijami didžiausi pesticidų likučių kiekiai. 
  • 51,7 proc. neperdirbtų maisto produktų mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 44 proc. tokių mėginių didžiausi leidžiami kiekiai neviršyti, 4,3 proc. – didžiausi leidžiami kiekiai buvo viršyti. Perdirbtuose maisto produktuose, lyginant su neperdirbtais maisto produktais, dažniau nenustatyta pesticidų likučių (71,4 proc.) bei rečiau nustatyti pesticidų likučių kiekiai, viršijantys didžiausius leidžiamus pesticidų likučių kiekius (2,7 proc.).
  • 94,6 proc. maisto mėginių, skirtų kūdikiams ir mažiems vaikams, nenustatyta pesticidų likučių, 5,4 proc. mėginių nustatyti pesticidų likučiai, 1,5 proc. visų tirtų mėginių viršyti didžiausi leidžiami kiekiai.
  • 86,3 proc. ekologiškų maisto mėginių pesticidų likučių nenustatyta, 1,5 proc. viršyti didžiausi  leidžiami kiekiai.
  • Daugumoje (87,5 proc.) gyvūninės kilmės produktų mėginių nenustatyta pesticidų likučių, 12,5 proc. mėginių nustatyta vieno ar daugiau pesticidų likučių, 1,1 proc. mėginių viršyti didžiausi leidžiami pesticidų likučių kiekiai, įvertinus matavimo neapibrėžtį – 0,8 proc.
  • Daugiau nei vieno pesticido likučių nustatyta 27,5 proc. mėginių. Kelių rūšių pesticidų dažniau nustatyta neperdirbtuose maisto produktuose (29 proc.) nei perdirbtuose produktuose (12 proc.). Iš neperdirbtų maisto produktų, dažniausiai kelių rūšių  pesticidų nustatyta juoduosiuose, raudonuosiuose bei baltuosiuose serbentuose (71,7 proc.), gervuogėse (69,3 proc.), žaliosiose citrinose (65,2 proc.), citrinose (63,3 proc.), trešnėse (62,5 proc.), braškėse (61,7 proc.) ir ėrienos bei  kukurūzų salotose (61 proc.).

2017 metais paprastieji rėžiukai, peruvinė anona, kalendros lapai, bazilikai, vynuogių lapai, granatai, čili pipirai, kertuočiai (drakono vaisiai), kvapniosios pasifloros, mėtų lapeliai, arbatos, petražolės, salierai, papajos, valgomosios ybiškės, runkelių lapai, žirniai, kininiai kopūstai, valgomieji manijokai ir džiovintų žolelių užpilai buvo pagrindiniai neperdirbti produktai, kuriuose dažniausiai nustatyti tam tikri pesticidų likučiai, viršijantys didžiausius  leidžiamus kiekius. Iš perdirbtų maisto produktų, dažniausiai pesticidų likučiai, viršijantys didžiausius leidžiamus kiekius, buvo nustatomi vynuogių lapuose, vaisiuose ir riešutuose, pomidoruose, laukiniuose grybuose, saldžiosiose paprikose ir ryžiuose. Taip pat per didesni pesticidų likučių kiekiai nustatyti galvijų piene, moliūgų sėklose bei valgomosiose vynuogėse.

EFSA taip pat atliko produktų, viršijančių didžiausius leidžiamus pesticidų likučių kiekius, suvartojimo rizikos analizę. Vertinant tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį vartotojams ir jų sveikatai, EFSA nustatė, jog rizika vartotojams išlieka, kaip ir ankstesniais metais, žema.

Parengta pagal EFSA informaciją:

2017 metų Europos sąjungos ataskaita dėl pesticidų likučių maisto produktuose:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5743

2017 metų nacionalinės suvestinės ataskaitos dėl pesticidų likučių maisto produktuose:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1666