vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) balandžio mėnesį pradėjo viešąsias konsultacijas dėl 2027 m. Strategijos projekto. EFSA kviečia visus suinteresuotuosius prisidėti prie strateginės krypties, kurios institucija imsis artimiausiais metais. Viešosios konsultacijos vyks iki 2021 m. gegužės 9 d.

Pasak EFSA vykdančiojo direktoriaus Bernardo Urlo (Bernhard Url), įgyvendindama naująjį Skaidrumo reglamentą ir atsižvelgdama į platesnį Europos Komisijos Žaliojo kurso bei „Nuo lauko iki stalo“ strategijos kontekstą, EFSA turi prisitaikyti ir tobulėti kaip organizacija, jei nori ir toliau būti maisto saugos kertiniu akmeniu ES.

Strategijos projektas grindžiamas penkiomis pagrindinėmis vertybėmis – kompetencija, nepriklausomumu, atvirumu, atskaitomybe ir bendradarbiavimu bei apima tris pagrindinius strateginius tikslus. 

Daugiausia dėmesio skiriama šiems strateginiams tikslams pasiekti:

  • Teikti patikimas mokslines nuomones bei konsultacijas ir užtikrinti informavimą apie riziką (rizikos komunikaciją) „nuo lauko iki stalo“.
  • Užtikrinti pasirengimą būsimiems rizikos analizės poreikiams.
  • Sudaryti sąlygas žmonėms ir užtikrinti organizacinį mobilumą.

 

Kartu su strategijos projektu pateikiamas jos įgyvendinimo planas, kuriame išsamiai aprašoma veikla, kurią vykdys EFSA, siekdama savo strateginių tikslų. Planas buvo parengtas glaudžiai konsultuojantis su EFSA Valdančiąja taryba, o galutinis dokumentas bus parengtas po viešųjų konsultacijų.

EFSA ypač tikisi savo partnerių – nacionalinių, Europos ir tarptautinių institucijų indėlio bei įvairių suinteresuotųjų šalių atsiliepimų.

 

Daugiau informacijos apie viešąsias konsultacijas

https://www.efsa.europa.eu/en/call/public-consultation-draft-efsa-strategy-2027

EFSA strategija 2027 (projektas)

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/draft-strategy-2027-for-public-consultation_0.pdf

Komentarų pateikimo forma

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_EFSA_Strategy_2027