vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

2018 m. lapkričio 20 d. Helsinkyje vyko Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuotas regioninis mokomasis seminaras dėl Europos Sąjungoje (ES) numatomos įdiegti naujos kompiuterinės sistemos, kurios pagalba atsirastų galimybė tvarkyti kompetentingų organizacijų sąrašą. Šios organizacijos teikia EFSA mokslinę ir techninę informaciją rizikos vertinimo srityse, jos taip pat turi teisę dalyvauti EFSA skelbiamuose mokslinių projektų konkursuose. Šiuo metu ES valstybėse narėse užregistruota daugiau kaip 300 tokių organizacijų.

Šiame seminare dalyvavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė.

Tikimasi, kad ši sistema  pradės veikti 2019 m. sausio mėnesį. Renkant naujus duomenis iš ES valstybių, reikės įvertinti dabartiniu metu kompetentingoms priskiriamas organizacijas, įsitikinti, ar jos atitinka keliamus reikalavimus ir kriterijus (pvz., ar renka ir analizuoja duomenis, susijusius su rizikos nustatymu ir jos poveikiu, vertina riziką, maisto ar pašarų saugą, atlieka mokslinius ir techninius tyrimus, teikia mokslinę ar techninę paramą rizikos valdytojams EFSA kompetencijos srityse, ar yra juridiniai asmenys ir t.t.). Bus parengtas naujas klausimynas, kurį organizacijų paskirti asmenys privalės užpildyti per pirmąjį 2019 m. pusmetį ir pateikti EFSA nacionaliniams kontaktiniams asmenims peržiūrėti ir suvesti į sistemą. Tikimasi procesą užbaigti iki 2019 m. spalio mėnesio ir naują kompetentingų organizacijų sąrašą patvirtinti tą patį mėnesį vyksiančiame EFSA Valdančiosios tarybos posėdyje.

EFSA numato gruodžio mėnesį informuoti organizacijas apie pakeitimus bei apie tai paskelbti šios organizacijos interneto svetainėje.

Lietuvoje šiuo metu įtrauktos į EFSA kompetentingų organizacijų sąrašą yra 6 organizacijos:

1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

2. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos,

3. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

4. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas,

5. Aleksandro Stulginskio universitetas,

6. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.

Daugiau informacijos apie organizacijų sąrašą galima rasti EFSA tinklapyje:

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg