vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pradėjo viešąsias konsultacijas dėl parengto mokslinės ataskaitos projekto „Techninė pagalba rizikos komunikacijos srityje“ .

Dokumentas (.pdf., anglų kalba).

Šiame dokumente pateikiama rizikos komunikacijos teorijos ir EFSA socialinių mokslų ekspertų bei darbuotojų geriausios praktikos analizė ir vertinimas siekiant padėti Europos Komisijai įgyvendinti naujas 2019 m. „Skaidrumo reglamento“ (Reglamentas (ES) 2019/1381) nuostatas – ES maisto saugos Bendrąjį rizikos komunikacijos planą (angl. General Plan on Risk Communication (GPRC)).

Bendrasis rizikos komunikacijos planas turėtų paskatinti integruotos rizikos komunikacijos sistemos, kurios nuosekliai ir metodiškai laikytųsi rizikos vertintojai ir rizikos valdytojai, formavimąsi ES ir nacionaliniu lygmeniu.

EFSA kviečia rizikos komunikacijos ir mokslo komunikacijos ekspertus ir specialistus, įskaitant praktikus nacionalinėse, ES ir tarptautinėse rizikos vertinimo ir rizikos valdymo valstybinėse institucijose, peržiūrėti ir komentuoti šį mokslinės ataskaitos projektą. Suinteresuotosios šalys kviečiamos pateikti rašytines pastabas ir komentarus naudojant pateiktą elektroninę formą ir nurodant komentuojamų eilučių bei puslapių numerius.

Pastabos ir komentarai mokslinės ataskaitos projektui dėl techninės pagalbos rizikos komunikacijos srityje laukiami iki 2021 m. sausio 17 d.

Detalesnė informacija EFSA tinklalapyje:

https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-report-technical-assistance