vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) parengė mokslinės nuomonės projektą dėl poveikio žmonių sveikatai, susijusio su perfluoralkilintais ir polifluoralkilintais junginiais (PFAS) maiste. Parengtas projektas paskelbtas atviroms viešosioms konsultacijoms.

Šiame dokumente pateiktas perfluoralkilintų junginių, esančių maiste, poveikio žmonių sveikatai vertinimas bei įvertinta rizika žmonių sveikatai dėl šių junginių poveikio.

Suinteresuotosios šalys kviečiamos pateikti rašytinius komentarus ir nuomones iki 2020 m. balandžio 20 d.

Daugiau informacijos apie viešąsias konsultacijas EFSA interneto svetainėje:

https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health

Polifluoralkilo junginiai, arba PFAS, yra žmogaus sukurtų chemikalų grupė, į kurią įeina perfluoroktananinė rūgštis (PFOA), perfluoroktano sulfonatas (PFOS), perfluorononano rūgštis (PFNA), perfluorheksano sulfonrūgštis (PFHxS) ir daugelis kitų. Nuo 1940 m. PFAS buvo gaminami ir naudojami įvairiose pramonės šakose. Tam tikros PFAS, tokios kaip PFOA ir PFOS, PFNA ir PFHxS, neskyla aplinkoje ar žmogaus kūne ir laikui bėgant gali kauptis. Nustatyta, kad PFAS gali neigiamai veikti žmonių sveikatą.

PFAS žmones gali veikti įvairiais būdais, pavyzdžiui, per maistą. Maistas gali būti užterštas per užterštą dirvožemį ir vandenį, naudojamą maistui auginti, dėl šių medžiagų koncentracijos gyvuliuose (patenka per pašarą ir vandenį), naudojant maisto pakuotes, kuriose yra PFAS, arba maisto perdirbimo įrangą, kurioje buvo PFAS maisto gamybos metu.