vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Esate mokslininkas, turintis patirties nagrinėjant su maisto sauga siejamus klausimus? Ieškote bendrų maisto ir pašarų saugos problemų sprendimų drauge su kitų disciplinų mokslininkais? Padėkite apsaugoti Europos vartotojų sveikatą ir gerovę, gyvūnus ir aplinką!

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nuo 2017 m. birželio 1 d. pradeda registruoti paraiškas visų mokslininkų ir ekspertų, norinčių prisijungti prie dešimties mokslinių platformų ir mokslinio komiteto veiklos. Jei norite tapti EFSA moksliniu ekspertu, jau galite pateikti prašymą, sukuriant arba atnaujinant savo bendrąjį profilį duomenų bazėje.

Ką daro EFSA mokslinių platformų nariai?

EFSA yra nepriklausoma, į mokslą orientuota organizacija, kuri savo darbe remiasi daugiau nei 200 mokslinių ekspertų žiniomis, patirtimi ir priimamais sprendimais. EFSA moksliniai ekspertai dirba daugelyje sričių: toksikologijos, chemijos, mikrobiologijos, zoologijos, epidemiologijos ir augalų mokslo, skirto žmonių gydymui, veterinarinės medicinos, mitybos ir ekologijos.

Kas gali būti EFSA ekspertu?

Patyrę ir nepriklausomi mokslininkai, atitinkantys pagrindinius reikalavimus: turintys universitetinį išsilavinimą ir mažiausiai septynių metų profesinę mokslinių tyrimų maisto saugos srityje patirtį.

Kokie yra privalumai?

EFSA moksliniai ekspertai gauna išskirtines galimybes tapti tarptautinės ir tarpdalykinės komandos dalimi, kurios darbai tiesiogiai prisideda, užtikrinant maisto saugą milijonams europiečių. EFSA yra aktyvi tarptautiniu lygiu žinoma ir pripažįstama mokslinė organizacija, tad ir joje dirbančių mokslininkų darbai įgauna tarptautinio svorio ir svarbos. Be to, dalyvavimas EFSA veikloje suteikia mokslininkams galimybes atsidurti Europos mokslinių tyrimų centre, suteikia prieigą prie tarptautinių mokslinių tinklų.

Ką Jums reikia padaryti?

Kas trejus metus dešimt EFSA mokslinių platformų ir EFSA mokslinis komitetas atnaujina savo sudėtį. Numatoma, kad atnaujintos sudėties EFSA mokslinės platformos ir mokslinis komitetas pradės savo darbą 2018 m. liepos mėn. Pretendentų paraiškų pateikimo procedūra oficialiai prasidės šių metų birželio 1 d. ir baigsis 2017 m. rugsėjo 8 d. Tačiau visi suinteresuotieji jau dabar gali registruotis, užpildydami būtinąją informaciją savo bendrajame profilyje. Taip bus lengviau pasirengti ir pateikti paraišką, kai tik registracija bus pradėta birželio 1 d.

Pažymėtina, kad informacijos atnaujinimas ar užregistravimas „bendrajame profilyje“ neatstoja tinkamai pateikto prašymo, taigi jį būtina pateikti EFSA nurodytu laiku – nuo birželio 1 iki rugsėjo 8 d.

Daugiau informacijos ir naujausias žinias apie EFSA mokslinių platformų ir EFSA mokslinio komiteto sudėties atnaujinimą galima rasti EFSA interneto svetainėje http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts