vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Š. m. kovo 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) susitiko Lietuvos atstovas Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamajame forume (AF), nuolatinis EFSA atstovas (FP) Lietuvoje ir nacionaliniai atstovai, dalyvaujantys įvairiuose EFSA moksliniuose tinkluose ir darbo grupėse. Susitikime dalyvavo Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Kauno technologijos universiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ir NMVRVI atstovai.

Susitikimo dalyvius pasveikinusi VMVT direktoriaus pavaduotoja ir EFSA Patariamojo forumo narė Jurgita Bakasėnienė pabrėžė, kad geresnis bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir profesinės pagalbos skatinimas tarp įvairių EFSA darbo grupių atstovų yra vienas svarbiausių prioritetų. „Manau, kad įvairūs EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje organizuojami susitikimai padės suvienyti daugelio sričių specialistus ir taps gera bendradarbiavimo platforma, vystant Lietuvoje mokslinį rizikos vertinimą maisto saugos, žmonių ir gyvūnų sveikatos srityse“, – pabrėžė J. Bakasėnienė.

VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja ir EFSA nuolatinė atstovė Lietuvoje Giedrė Čiuberkytė susitikimo dalyviams pristatė Lietuvos EFSA FP veiklos planą 2018 metams, plačiau buvo aptartos įvairių mokslo ir rizikos vertinimo institucijų bendradarbiavimo ir bendrų veiklų koordinavimo galimybės.

„Šis susitikimas – pirmasis šiais metais iš daugelio numatytų renginių. Jų metu didžiausią dėmesį skirsime ne tik glaudesniems tarpusavio ryšiams formuoti, bet ir aktualios informacijos apie EFSA veiklą sklaidai, geresnei komunikacijai tarp institucijų“, – pristatydama artimiausius planuojamus darbus sakė G. Čiuberkytė.

Snieguolė Ščeponavičienė, NMVRVI direktoriaus pavaduotoja ir nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje pavaduotoja, su dalyviais pasidalino paskutinio AF susitikimo, vykusio 2018 m. vasarį Utrechte (Nyderlandų Karalystė), rezultatais, nagrinėtomis temomis ir aktualijomis.

Susitikimo metu EFSA mokslinių tinklų atstovai pristatė jų darbo grupėse šiuo metu nagrinėjamas temas ir aktualijas, pasidalino kitų ES šalių patirtimi, iškėlė jiems kylančias problemas ir klausimus, kuriuos sprendžiant būtų naudinga nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje pagalba. Daug diskusijų sukėlė įvairių duomenų, teikiamų EFSA, surinkimo ir pateikimo problematika, ekspertai lygino įvairių duomenų bazių specifiką, reikalavimus duomenų patikimumui ir išsamumui. Aptarti klausimai, kylantys EFSA ir nacionaliniu lygiu dėl mokslinių tyrimų ir rizikos vertinimų rezultatų viešinimo, komunikavimo su socialiniais partneriais gerinimo.

 

RENGINIO DARBOTVARKĖ

10.00 – 10.15 Naujo EFSA AF nario prisistatymasJurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė
10.15 – 11.15 Nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose dalyvavimo pristatymas

Zoonozių duomenų kaupimo tinklo veikla – Snieguolė Ščeponavičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė;

Mikrobiologinės rizikos vertinimo tinklo veikla –– Indrė Stoškuvienė Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė;

Keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo veikla – Eglė Žiliūtė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė;

Cheminės taršos duomenų tinklo veikla  – Agnietė Grušauskienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė;

Zoonozių monitoringo antimikrobinio rezistentiškumo duomenų pateikimo darbo grupė – Asta Pereckienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė;

Pesticidų stebėsenos tinklas – Virginijus Vaičiūnas, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovas.

11.15 – 12.00 Nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose dalyvavimo pristatymas

Darbo grupė dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos / užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų – Kristina Stakytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė;

Pesticidų priežiūros tinklas – Kristina Valionienė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė;

Maisto suvartojimo duomenų tinklas – Albertas Barzda, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovas.

12.00 – 13.00 Pietūs
13.00 – 13.15 Informacija apie Komunikacijos ekspertų tinklą (CEN) Jurgita Savickaitė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė
13.15 – 13.30 Paskutinio AF susitikimo, vykusio 2018 m. vasario 6 d. Utrechte (Nyderlandų Karalystė), rezultatų pristatymas – Snieguolė Ščeponavičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė
13.30 – 13.45 Paskutinio FP susitikimo, vykusio 2018 m. vasario 8 d. Utrechte (Nyderlandų Karalystė), rezultatų pristatymas ir 2018 m. FP veiklos planas – Giedrė Čiuberkytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė
13.45 – 14.00 Kiti klausimai