vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) spalio 16 d. Vilniuje organizavo tarptautinę konferenciją „Vienas pasaulis – viena sveikata. Zoonozės ir geroji patirtis“. Renginyje dalyvavo EFSA ekspertai ir mokslo darbuotojai, VMVT specialistai, Lietuvos veterinarijos gydytojai, pašarų ir paukštininkystės sektoriaus atstovai.

Konferencijoje pristatyta užsienio šalių ir Lietuvos zoonozių situacija žmonių ir gyvūnų sveikatos srityse, aptarta rizikos vertinimu grįsta zoonozių mažinimo strategija, jų sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos duomenys. Susirinkusiems pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai įgyvendinant salmonelių kontrolės programas, dalintasi patirtimi, kaip pasiekti ir išlaikyti žemą salmonelių paplitimo lygį. Konferencijos dalyviai aptarė paukščių sveikatingumo stiprinimo klausimus, biologinio saugumo priemonių paukštininkystės ūkiuose svarbą.

Europos ekspertai, mokslininkai ir gydytojai vieningai sutaria, kad būtina stiprinti zoonozių kontrolę, nes pastebimas augantis ligų sukėlėjų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, o tai gresia rimtu pavojumi visuomenės sveikatai.

Konferencijos metu daug dėmesio skirta labiausiai paplitusioms žmonių ir gyvūnų infekcinėms ligoms – salmoneliozei ir kampilobakteriozei, kuriomis užsikrečiama per užterštą gyvūninį maistą: paukštieną, pieną, kiaušinius, jautieną, kiaulieną ir kt.

2018-10-16 konferencijos programa (.pdf)

Pranešimai:

09.30 – 09.40 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika
09.40 – 10.00 Valstybinė veterinarinė zoonozių kontrolė Lietuvoje, dr. Vidmantas Paulauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas
10.00 – 10.20 Zoonozės ES ir pasauliniame kontekste, Ángela Bolufer De Gea, Europos Komisijos DG SANTE politikos formavimo pareigūnė
10.20 – 10.50 Rizikos vertinimu grįsta zoonozių kontrolė, dr. Winy Messens, Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Biologinių pavojų ir teršalų skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
10.50 – 11.20 Nacionalinė salmonelių kontrolės programa – geroji praktika, dr. Terhi Laaksonen, Suomijos maisto saugos tarnybos Evira Gyvūnų sveikatos ir gerovės departamento direktorė
11.50 – 12.10 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos vykdomi moksliniai tyrimai zoonozių srityje, prof. dr. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris
12.10 – 12.30 Pašarų ir pašarų priedų įtaka paukščių sveikatingumui, prof. habil. dr. Romas Gružauskas, Kauno technologijos universitetas
13.30 – 14.00 Biologinės saugos priemonės AB „Putnu fabrika Ķekava“, dr. Saulius Petkevičius, Pasaulinės mokslinės paukštininkystės asociacijos narys, AB „Putnu fabrika Ķekava“ valdybos narys
14.00 – 14.30 Zoonozių sukėlėjai ir jų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, Česlova Butrimaitė – Ambrozevičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja
14.30 – 15.00 Zoonozių kontrolė paukštininkystės ūkiuose, dr. Viktoras Žebelovičius, KG Group Paukščių auginimo tarnybos vadovas
15.00 – 15.30 Konferencijos apibendrinimas