vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Kviečiame prisidėti užtikrinant maisto saugą Europoje!

EFSA nuolat kviečia į jos veiklą įsitraukti kuo daugiau mokslininkų ir ekspertų, kurių žinios, patirtis, moksliniai darbai ir įžvalgos gali būti labai vertingi platesniame maisto saugos rizikos vertinimo kontekste.

Skelbiamuose konkursuose nurodyta aktualia tema gali dalyvauti visi, atitinkantys konkurso reikalavimus. Pasiūlymus tam tikrų projektų įgyveninimo finansavimui teikti gali tik organizacijos, įsitraukusios į EFSA veiklą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsnį. Aktyvūs visuomenininkai, mokslininkai, socialiniai partneriai taip pat kviečiami teikti savo komentarus ir nuomonę EFSA mokslininkų paruoštiems rizikos vertinimų projektams arba pateikti duomenis apie nacionaliniu lygiu vykdytus tyrimus ar darbus ir taip prisidėti ruošiant aktualius mokslinius rizikos vertinimus.

 

Daugiau informacijos apie EFSA planuojamus kvietimus:

 

Skelbiama informacija yra preliminari (atnaujinama kartą per mėnesį).