vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Registruotis į Rizikos vertinimo mokslinių tyrimų asamblėją (Risk Assessment Research Assembly (RARA)) galima iki 2017 m. lapkričio 13 d. užpildžius elektroninę registracijos formą. 

Asamblėja vyks 2018 m. vasario 7 d. Utrechte (Nyderlandų Karalystė). Tai yra dinamiškas ir interaktyvus renginys, kuriame aktyviai dalyvauja dalyviai.

Priklausomai nuo to, kuriai iš šių pagrindinių tikslinių grupių priklausote:

  • mokslinių tyrimų organizacijos/tinklo atstovai; ir/arba
  • viešieji mokslinių tyrimų finansuotojai / ES ir nacionalinio lygmens politikos bei sprendimų priėmėjai;

Jūs galite:

  • pristatyti savo mokslinių tyrimų idėjas maisto saugos rizikos vertinimo srityje plakatuose ir/arba stende;
  • pateikti informaciją apie viešojo finansavimo galimybes.

 

Registruojantis jūsų bus paprašyta patikslinti pateiktą mokslinių tyrimų idėją ir pasirinkti vieną iš valstybių narių ir EFSA nustatytų 28 prioritetinių sričių, kuriai jūsų idėja tinka geriausiai (visas sąrašas pateikiamas internetinėje registracijos formoje ).

Kviečiame ir siūlome visiems dalyviams:

  • platformą, skirtą keistis mokslinių tyrimų idėjomis, kurios gali būti ateities kvietimų dalis, bei partnerių atrinkimą atitinkamiems mokslinių tyrimų projektams;
  • aptarti maisto saugos rizikos vertinimo mokslinių tyrimų viešojo finansavimo poreikį.

Dalyvavimas ne tik 36 straipsnio tinklo atstovams.

Renginio informacijos santrauka:

Risk Assessment Research Assembly_Announcement_Summary-Sheet

Platesnė informacija apie renginį – EFSA svetainėje:

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180207