vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei nuolatinio Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovo Lietuvoje gruodžio 10 d. organizuotame kasmetiniame susitikime skirtingų mokslo, tyrimų ir rizikos vertinimo institucijų ekspertai aptarė darbo su EFSA patirtis, bendradarbiavimo galimybes ir lūkesčius.

Susitikime dalyvavo VMVT, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto ir Kauno technologijos universiteto Maisto instituto atstovai.

„EFSA nuolat investuoja į naujus projektus, naujas programas ir priemones, skirtas paskatinti glaudesnį Europos Sąjungos nacionalinių rizikos vertinimo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, jaunųjų mokslininkų integraciją, aktyvesnius mainus informacija apie šalių atliekamus rizikos vertinimus. Tačiau ir Lietuvos mokslininkams, ir visoms į rizikos vertinimo veiklą įsitraukusioms institucijoms reikia būti aktyvesnėmis, išnaudoti teikiamas galimybes“, – sveikindama kasmetinio renginio dalyvius, pabrėžė VMVT direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė.

Susitikime pastarųjų metų EFSA nuolatinių atstovų (FP) veiklą apžvelgusi Giedrė Čiuberkytė, VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja ir EFSA nuolatinė atstovė Lietuvoje, pristatė artimiausius šios bendradarbiavimo platformos planus ir įvairiuose EFSA moksliniuose tinkluose numatomus nagrinėti klausimus, planuojamus projektus ir pan.  

VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Deimantė Biknerytė, kuri keletą metų dirbo EFSA kaip deleguota nacionalinė ekspertė, pristatė jau kelerius metus EFSA gyvuojančią programą „EU-FORA“, kurioje patobulinti turimas žinias ir prisidėti, užtikrinant maisto saugą milijonams europiečių kviečiami rizikos vertinimo srityje dirbantys jaunieji mokslininkai ir pakvietė aktyviai aplikuoti į įvairias EFSA siūlomas darbo ir stažuočių pozicijas. Ji akcentavo, kad šis projektas suteikia mūsų šalies mokslininkams, universitetų studentams unikalią galimybę susipažinti su ES šalių narių sukauptomis žiniomis ir patirtimi atliekant mokslinius maisto ir pašarų saugos rizikos vertinimus, dalyvaujant tiriamuosiuose projektuose ir pan.

Indrė Stoškuvienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja, dalyvius supažindino su EFSA duomenų baze – EU Risk Assessment Agenda (EU RAA). Pagal šio projekto koncepciją, visa informacija apie ES šalių narių vykdomą rizikos vertinimo veiklą turi būti įtraukta į šią duomenų bazę. Susitikimo dalyviai galėjo praktiškai susipažinti su minėtos duomenų bazės veikimo principais bei kitų šalių kontekste įvertinti Lietuvos indėlį į EU RAA.

Susitikime dalyvavę EFSA mokslinių tinklų atstovai pristatė jų darbo grupėse šiuo metu nagrinėjamas temas, pasidalino kitų šalių patirtimi, svarstė problemas ir klausimus, kurių sprendime EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje pagalba labai vertinga. Aptarti klausimai, kylantys EFSA ir nacionaliniu lygiu dėl mokslinių tyrimų ir rizikos vertinimų rezultatų pristatymo, komunikacijos su socialiniais partneriais gerinimo.

EFSA – nepriklausoma, į mokslą orientuota organizacija, įkurta 2002 m. Savo darbe organizacija remiasi daugiau nei 1,5 tūkst. mokslinių ekspertų žiniomis, patirtimi ir priimamais sprendimais. EFSA moksliniai ekspertai konsultuoja gyvūnų gerovės ir sveikatingumo bei augalų apsaugos klausimais, nustato maisto saugos standartus. Mokslinių duomenų rinkimas ir analizavimas, iškylančių rizikos veiksnių nustatymas bei reguliavimas, mokslinė pagalba Europos Komisijai – taip pat yra labai svarbi EFSA veiklos dalis.


Pasitarimo darbotvarkė:

9.15 – 9.30

Prisijungimas per zoom

9.30 – 9.40

Sveikinimo žodis

Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

________________

9.40 – 9.50

EFSA FP 2020 m. veiklos apžvalga ir 2021 m. planai

Giedrė Čiuberkytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja

________________

9.50 – 10.00

Komunikacijos ekspertų darbo grupės (CEN) veikla

Jurgita Savickaitė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja

________________

10.00 – 10.10

Europos maisto rizikos vertinimo stipendijų programa EU-FORA 2021– 2022 m.

Deimantė Biknerytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja

________________

10.10 – 10.20

EFSA duomenų bazė EU RAA

Indrė Stoškuvienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja

________________

 

10.20 – 10.30

 

Kavos pertrauka

________________

10.30 – 11.50

EFSA 36 straipsnio organizacijų pasisakymai:

Ø  nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose  

Ø  2020 m. atlikti / atliekami moksliniai tyrimai rizikos vertinimo srityje

–       Dr. Alvija Šalaševičienė, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorė

–       Prof. dr. Elvyra Jarienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė

–       Gustina Vaicekauskienė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė

–       Dr. Roma Bartkevičiūtė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėja

–       Rimvydas Falkauskas, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjas

________________

11.50 – 12.00

Apibendrinimas

________________