vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

EFSA paskelbė mokslinę nuomonę ir pristatė naują maisto saugos valdymo modelį, kurį pritaikius smulkioms mažmeninės prekybos įmonėms būtų lengviau teikti maistą labdarai.

Supaprastinta sistema reikštų, kad iš mažmeninės prekybos įmonių nebūtų reikalaujama išsamių žinių apie specifinę riziką. Sistema apimtų žingsnius tikrinant, ar labdarai teikiamas maistas yra saugus, pvz., maisto produktų galiojimo laiko kontrolę, šaldymo grandinės išlaikymą, ryšių tarp paramos teikėjo ir gavėjo užtikrinimą. Šis metodas skirtas maisto paskirstymo centrams, parduotuvėms, barams, restoranams ir kitiems smulkiesiems mažmenininkams.

Pagal naują sistemą mažmenininkai turi žinoti, kad gali kilti biologinė, cheminė ir fizinė rizika ar atsirasti alergenų bei tai, kad pagrindinių kontrolės veiksmų nevykdymas gali kelti pavojų vartotojams (pvz., kryžminė tarša). Teikiamo labdarai maisto sauga kelia daug iššūkių, nes dažnai toks maistas būna besibaigiančio galiojimo, be to, aukojamo maisto  grandinėje visada dalyvauja keletas dalyvių. Mokslinė nuomonė padės maisto aukotojams ir gavėjams (maisto bankams ir kitoms labdaros organizacijoms) įdiegti supaprastintas maisto saugos kontrolės sistemas, kad būtų užtikrintas saugaus maisto perskirstymas tiems, kuriems jo reikia.

EFSA vyriausioji mokslininkė Marta Hugas sakė: „Šis supaprastintas požiūris, kurį Europos Komisija paprašė išplėtoti po teigiamos ankstesnių mokslinių konsultacijų patirties šioje srityje, turėtų padėti ir paskatinti smulkius mažmenininkus aukoti maistą. Tai taip pat turėtų padėti sumažinti maisto atliekas – tai yra ES prioritetas „.

Naujame  rizikos valdymo modelyje apibendrinti gamybos etapai pateikiami aiškiose diagramose, taip pat pateikiamos paprastos lentelės, kuriomis mažmenininkai gali vadovautis maisto saugos valdymo procese nuo rizikos nustatymo iki kontrolės priemonių taikymo pagal galiojančius teisės aktus. Diagramos ir lentelės yra bendros visiems maisto teikėjams, todėl maisto verslo operatoriai jas gali prisitaikyti savo veiklai.

Daugiau informacijos EFSA interneto svetainėje:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181107