vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

EFSA pristato Europos maisto rizikos vertinimo stipendijų programą (EU-FORA), kurios tikslas – plėtoti ES mokslinio vertinimo gebėjimus ir žinių bendruomenę.

EFSA EU-FORA stipendijų programa bus siekiama tobulinti Europos maisto saugos kompetentingų institucijų ir EFSA tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti maisto rizikos vertinimo praktikos Europoje harmonizavimą.

Atrinkti mokslininkai (stipendininkai) metus dirbs kitose (priimančiosiose) Europos institucijose, užsiimančiose maisto saugos rizikos vertinimo veikla kitose šalyse. Jie bus visiškai integruojami į priimančiąsias institucijas, dalyvaus jų darbe, įgis tiesioginės patirties ir pagilins savo žinias apie įvairius, su maisto saugos rizikos vertinimu susijusius mokslinius aspektus.

Atrankos ir paskyrimo procesas selection-placement-process

Jau paskelbti du kvietimai teikti paraiškas pagal EFSA EU-FORA stipendijų programą:

  1. Kvietimas teikti pasiūlymus (dotacija) GP/EFSA/AFSCO/2016/02: „Priimančiųjų institucijų atranka pagal Europos maisto rizikos vertinimo stipendijų programą (EU-FORA)“.

Galutinis terminas – 2017 m. sausio 27 d. Tikslinė grupė: kompetentingos institucijos, įtrauktos į 36 str. pateiktą sąrašą, veikiančios EFSA vykdomos misijos srityje, galinčios teikti paraiškas priimti vieną ar kelis stipendininkus ir pasiūlyti jiems tam tikras atitinkamas veiklos rūšis vienoje arba keliose mokslo srityse, susijusiose su maisto saugos rizikos vertinimu pagal žemiau pateiktą kvietimą. Kvietimas teikti paraiškas http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaafsco201602

Daugiau informacijos http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

      2. Kvietimas pareikšti pageidavimus dėl stipendijų.

Galutinis terminas – 2017 m. sausio 27 d. Tikslinė grupė: motyvuoti, karjerą pradedantys arba ją įpusėję mokslininkai iš ES nacionalinių rizikos vertinimo institucijų, t. y. institucijų, įtrauktų į 36 str. pateiktą sąrašą, norintys pagilinti savo žinias ir išplėsti patirtį maisto saugos vertinimo srityje. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas cheminiam ir mikrobiologiniam maisto saugos rizikos vertinimui, tada kvietimas teikti paraiškas skirtas šių sričių specialistams: molekulinės biologijos, biologijos, mikrobiologijos, veterinarinės ir žmogaus medicinos, agronomijos/žemės ūkio mokslo, biochemijos, chemijos, aplinkosaugos, mokslo, maisto technologijos ar toksikologijos.

Daugiau informacijos http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

Iškilus klausimams, susijusiems su EU-FORA stipendijų programa, rašykite EU-FORA@efsa.europa.eu