vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pakvietė europiečius išsakyti savo nuomonę apie kylančius pavojus maisto grandinėje ir kaip jie norėtų būti apie tai informuojami.

EFSA apklausė šiek tiek daugiau nei 6200 vartotojų 25 ES valstybėse narėse ir paprašė jų išsakyti nuomonę apie galimą riziką, susijusią su maisto sauga.

Remiantis apklausos duomenimis, respondentai buvo labiau susirūpinę dėl rizikos, kuri jau žinoma mokslininkams, nei dėl naujai kylančių pavojų. Tačiau tyrimo išvados turi didelės reikšmės ir komunikacijai apie naujus pavojus.

Vartotojai išreiškė norą būti informuoti apie kylančią riziką ankstyvame jos identifikavimo procese, net jei yra mokslinių abejonių. Jie taip pat nurodė, kad pageidauja tokią informaciją gauti per tradicines žiniasklaidos priemones, tokias kaip televizija ir laikraščiai, bei nacionalinių valstybės institucijų interneto svetaines. Socialinės žiniasklaidos priemonės ir Europos institucijų interneto svetainės taip pat buvo populiarios tarp 18 ir 34 metų amžiaus respondentų.

Ši vartotojų nuomonė padės EFSA ir jos partneriams nacionalinėse maisto saugos institucijose kurti komunikacijos strategijas bei medžiagą naujai iškylančiais maisto saugos klausimais.

Plačiau apie tai – EFSA interneto svetainėje: ES įžvalgos. Vartotojų suvokimas apie kylančius pavojus maisto grandinėje.