vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Naujienos

2021-08-02

Vadovaujantis 2021-03-27 įsigaliojusiu 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2019/1381 Dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 2065/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 ir Direktyva ...

Atlikusi išsamią mokslinę apžvalgą ir įvertinusi mokslinius įrodymus, Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mitybos ekspertų grupė parengė suvartojamų cukrų saugos vertinimo projektą. EFSA Mitybos skyriaus vadovas Valeriu Curtui sakė: „Tai buvo nepaprastai sudėtingas darbas, apimantis daugiau nei 30 000 mokslinių publikacijų vertinimą. Mūsų ekspertai ir darbuotojai dėjo daug pastangų, kad pasiektų šį tikslą ir visapusiškai ...

2021-07-22

Naujausioje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), Europos vaistų agentūros (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad antibiotikų naudojimas ūkiniams gyvūnams sumažėjo ir šiuo metu yra mažesnis nei tarp žmonių.  Laikantis „Vienos sveikatos“ požiūrio, duomenys apie antibiotikų naudojimą ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AMR) vystymąsi Europoje 2016–2018 m. pateikiami bendroje trijų ...