vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė rekomendacijas, kaip vertinti nanomokslų ir nanotechnologijų taikymo saugą. Gairėse pateikiami praktiniai pasiūlymai dėl reikalingų tyrimų pobūdžio ir taikytinų tyrimų metodų.

Reinhilde Schoonjans, EFSA rizikos vertinimo srities mokslininkė, teigė: „Šios gairės yra labai laiku, nes jos suteikia nanotechnologijų taikytojams priemones, būtinas norint parengti išsamias nanotechnologijų taikymo programas, o rizikos vertintojams, tokiems kaip EFSA, tinkamas priemones nanotechnologijų saugos vertinimui“.

Dokumentas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama saugos žmonių ir gyvūnų sveikatai vertinimui, buvo pateiktas trijų mėnesių trukmės viešosioms konsultacijoms. Į visas gautas pastabas buvo atsižvelgta.

Naujos nanotechnologijų maiste ir pašaruose gairės apima tokias sritis kaip nauji maisto produktai, su maistu besiliečiančios medžiagos, maisto ir pašarų priedai bei pesticidai, ir yra skirtos visoms suinteresuotoms šalims – ypač rizikos vertintojams, rizikos valdytojams bei nanotechnologijų taikytojams. Šiuo metu gairės pateiktos bandomajam etapui, kurį numatyta užbaigti iki 2019 m. pabaigos.

2019 m. bus parengtos antrosios gairės, kuriose daugiausia dėmesio bus skirta nanomokslų ir nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų grandinėje aplinkos rizikos vertinimui.

Plačiau apie tai EFSA interneto svetainėje:

Nanomokslų ir nanotechnologijų taikymo žemės ūkio/maisto/pašarų srityse rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai vertinimo gairės (angl.)

Video „Nanotechnologijos. Kas tai?“ (angl.)