vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361
2021-04-07

Neseniai nustatytos naujos skaidrumo ir tvarumo taisyklės keičia Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), kaip rizikos vertintojos ES maisto saugos sistemoje, vaidmenį. Naujasis Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentas dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, įsigaliojęs 2021 m. kovo 27 d., sustiprins EFSA galimybes atlikti rizikos vertinimą pagal aukščiausius skaidrumo standartus. Taip pat, šis ...

2020-12-14

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei nuolatinio Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovo Lietuvoje gruodžio 10 d. organizuotame kasmetiniame susitikime skirtingų mokslo, tyrimų ir rizikos vertinimo institucijų ekspertai aptarė darbo su EFSA patirtis, bendradarbiavimo galimybes ir lūkesčius. Susitikime dalyvavo VMVT, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Užkrečiamųjų ...

2020-11-24

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pradėjo viešąsias konsultacijas dėl parengto mokslinės ataskaitos projekto „Techninė pagalba rizikos komunikacijos srityje“ . Dokumentas (.pdf., anglų kalba). Šiame dokumente pateikiama rizikos komunikacijos teorijos ir EFSA socialinių mokslų ekspertų bei darbuotojų geriausios praktikos analizė ir vertinimas siekiant padėti Europos Komisijai įgyvendinti naujas 2019 m. „Skaidrumo reglamento“ (Reglamentas (ES) 2019/1381) nuostatas ...