vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei nuolatinio Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovo Lietuvoje lapkričio 29 dieną organizuotame kasmetiniame susitikime skirtingų mokslo, tyrimų ir rizikos vertinimo institucijų ekspertai aptarė darbo su EFSA patirtis, bendradarbiavimo galimybes ir lūkesčius.

Susitikime dalyvavo Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, VMVT ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovai.

Pastarųjų metų EFSA veiklą apžvelgusi Giedrė Čiuberkytė, VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja ir EFSA nuolatinė atstovė Lietuvoje, pristatė artimiausius planus ir būsimas užduotis įvairiuose EFSA moksliniuose tinkluose dalyvaujantiems specialistams. Ragino Lietuvos mokslo institucijų atstovus aktyviau siūlyti kandidatus, galinčius dalyvauti EFSA mokslinėse darbo grupėse, pristatė sukurtą iniciatyvą „EU-FORA“, programą „EFSA TRAINEE”, kuriose patobulinti turimas žinias ir prisidėti, užtikrinant maisto saugą milijonams europiečių kviečiami rizikos vertinimo srityje dirbantys jaunieji mokslininkai. Ji akcentavo ir galimybę naudotis „Knowledge Junction“ saugykla-platforma – joje, pasak G. Čiuberkytės, mūsų šalies mokslininkai, universitetų studentai gali rasti visą EFSA šalių narių sukauptą informaciją maisto ir pašarų saugos rizikos vertinimui ir pan.

„EFSA nuolat investuoja į naujas programas ir duomenų saugojimo platformas, skirtas efektyvinti veiklos procesus, siekiant pritraukti jaunuosius mokslininkus, apjungti šalių atliekamus rizikos vertinimus. Kartu siekiama ne tik aktualios informacijos apie EFSA veiklą keitimosi, bet ir glaudesnių bendradarbiavimo ryšių, aktyvesnės komunikacijos tarp visų maisto sauga besirūpinančių institucijų“, – pabrėžė G. Čiuberkytė.

Rima Živatkauskaitė, VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja, dalyvius supažindino su 36 straipsnio organizacijomis, dirbančiomis Lietuvoje, akcentavo, kad EFSA daug tikisi iš savo atstovo veiklos, užtikrinant tinkamą šių organizacijų bendradarbiavimą tiek šalies viduje, tiek su pačia EFSA.

Susitikime dalyvavę EFSA mokslinių tinklų atstovai pristatė jų darbo grupėse šiuo metu nagrinėjamas temas, pasidalino kitų šalių patirtimi, svarstė problemas ir klausimus, kurių sprendime EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje pagalba labai vertinga. Aptarti klausimai, kylantys EFSA ir nacionaliniu lygiu dėl mokslinių tyrimų ir rizikos vertinimų rezultatų pristatymo, komunikacijos su socialiniais partneriais gerinimo.

EFSA – nepriklausoma, į mokslą orientuota organizacija, įkurta 2002 m. Savo darbe organizacija  remiasi daugiau nei 1,5 tūkst. mokslinių ekspertų žiniomis, patirtimi ir priimamais sprendimais. EFSA moksliniai ekspertai konsultuoja gyvūnų gerovės ir sveikatingumo bei augalų apsaugos klausimais, nustato maisto saugos standartus. Mokslinių duomenų rinkimas ir analizavimas, iškylančių rizikos veiksnių nustatymas bei reguliavimas, mokslinė pagalba Europos Komisijai – taip pat labai svarbi EFSA veiklos sritis.

 

Susitikimo pranešėjai ir jų pranešimai:

G.Čiuberkytė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

R.Živatkauskaitė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

J.Savickaitė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

I.Stoškuvienė, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

S.Ščeponavičienė, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

A.Grušauskienė, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Buitkuvienė, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

A.Pereckienė, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

A.Barzda, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

E.Jarienė, VDU Žemės Ūkio Akademija

A.Šalaševičienė ir J.Mikašauskaitė – Tiso, KTU Maisto institutas

R.Grigaitė, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos