vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Paskelbta naujausia Europos Sąjungos ataskaita apie pesticidų likučius maisto produktuose Europos rinkoje. Ataskaitoje apžvelgiami 2019 m. duomenys apie nustatytus pesticidų likučių kiekius plačiai vartojamuose maisto produktuose. Ataskaita paremta duomenimis, gautais atliekant valstybinę maisto kontrolę ES šalyse narėse, Islandijoje ir Norvegijoje, bei vykdant ES koordinuojamą kontrolės programą.

Iš viso Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) išanalizavo 96 302 mėginių, atrinktų 2019 m., tyrimų rezultatus. 96,1% šių mėginių pesticidų likučiai neviršijo didžiausių leidžiamų kiekų. Iš 12 579 mėginių, atrinktų pagal ES koordinuojamą kontrolės programą, teisės aktų reikalavimus dėl pesticidų likučių atitiko 98 proc.

Vykdant ES koordinuojamą kontrolės programą atsitiktinės atrankos būdu buvo paimti 12-os maisto produktų – obuolių, kopūstų, salotų, persikų, špinatų, braškių, pomidorų, avižų grūdų, miežių grūdų, vyno (raudono ir balto), karvės pieno ir kiaulių riebalų mėginiai. Išanalizavus tyrimų rezultatus, nustatyta, kad:

  • 6674 mėginiuose (arba 53% mėginių) kiekybiškai įvertinamų pesticidų likučių nebuvo.
  • 5664 mėginiuose (arba 45% mėginių) buvo vieno ar daugiau pesticidų likučių, kurių kiekis mažesnis arba lygus leistinam kiekiui.
  • 241 mėginyje (arba 2% mėginių) buvo likučių, viršijančių leistiną kiekį. Dėl 1% šių mėginių buvo imtasi teisinių veiksmų.

Kadangi programa apima panašių produktų tyrimus kas trejus metus rotacijos būdu, todėl galima įvertinti pesticidų likučių konkrečiuose produktuose didėjimo ir mažėjimo tendencijas. Taigi, palyginus tyrimų rezultatus su 2016 m. tyrimų rezultatais, leistinas ribas viršijančių pesticidų likučių sumažėjo persikuose (nuo 1,9 iki 1,5%), salotose (nuo 2,4 iki 1,8%), obuoliuose (nuo 2,7 iki 2,1%) ir pomidoruose (nuo 2,6 iki 1,7%). Padidėjo braškėse (nuo 1,8 iki 3,3%), kopūstuose (nuo 1,1 iki 1,9%), vyninėse vynuogėse (nuo 0,4 iki 0,9%) ir kiaulių riebaluose (nuo 0,1 iki 0,3%). Kaip ir 2016 m., karvės piene nebuvo nustatyta leistinas ribas viršijančių pesticidų likučių.

ES koordinuojamos programos rezultatus, pateiktus diagramomis ir grafikais, galima rasti EFSA svetainėje. Tai palengvina duomenų prieinamumą ne specialistams.

EFSA metinėje ataskaitoje susisteminti ir palyginti duomenys, surinkti ne tik pagal ES koordinuojamą programą, bet taip pat ir duomenys, gauti ES valstybėms narėms, Norvegijai ir Islandijai vykdant nacionalines kontrolės programas.

Nacionalinės kontrolės programos yra pagrįstos rizikos vertinimu, nukreiptos į produktus, kuriuose labiausiai tikėtina rasti pesticidų likučių arba kuriuose ankstesniais metais buvo nustatyta neatitikimų teisės aktų reikalavimams. Šios programos suteikia svarbią informaciją rizikos valdytojams, tačiau, skirtingai nei ES koordinuotos programos duomenys,  nepateikia statistiškai reprezentatyvaus vaizdo apie likučių kiekius maiste, kurį randame parduotuvių lentynose visoje Europoje.

EFSA, atlikdama rezultatų analizę, taip pat atliko mitybos rizikos vertinimą. Jo išvadose teigiama, kad mažai tikėtina, jog 2019 m. pesticidų likučių atžvilgiu išanalizuoti maisto produktai galėtų kelti riziką vartotojų sveikatai. Tačiau pateikta rekomendacijų, kaip padidinti Europos kontrolės sistemų veiksmingumą ir toliau užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

2019 m. Europos Sąjungos ataskaita apie pesticidų likučius maiste

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6491

Duomenų vizualizacija

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/annual-pesticides-report-2019