vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei nuolatinio Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovo Lietuvoje lapkričio 23 d. organizuotame kasmetiniame susitikime skirtingų mokslo, tyrimų ir rizikos vertinimo institucijų ekspertai aptarė darbo su EFSA patirtis, bendradarbiavimo galimybes, pristatė vykdomus tyrimus maisto saugos, rizikos vertinimo srityse, dalyvavimą EFSA moksliniuose tinkluose.

Nuotoliniame susitikime dalyvavo VMVT, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros atstovai.

Sveikindama kasmetinio renginio dalyvius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Vyriausioji patarėja Deimantė Biknerytė, EFSA Patariamojo forumo narė, pabrėžė partnerystės svarbą, o visas, į rizikos vertinimo, tyrimų veiklas įsitraukusias institucijas pakvietė aktyviau įsitraukti ir išnaudoti EFSA teikiamas bendradarbiavimo ir finansavimo galimybes, pabrėžė ir bendradarbiavimo su VMVT svarbą.

Simona Bieliauskaitė, VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji ir naujoji EFSA nuolatinė atstovė Lietuvoje, susitikime apžvelgė pastarųjų metų EFSA nuolatinių atstovų (FP) veiklą, pristatė EFSA tyrimų platformas, mokslininkams skirtą stipendijų programą EU-FORA ir su jos įgyvendinimu susijusius pokyčius, 2022 m. planus ir renginius.  

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Prielgauskaitė, EFSA Komunikacijos ekspertų darbo grupės (CEN) narė, paminėjo sėkmingai įvykdytas EFSA komunikacijos kampanijas, EFSA naudojamus viešinimo kanalus.

Dr. Petras Mačiulskis, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) direktoriaus pavaduotojas, susitikimo dalyvius supažindino su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais, kuriuose dalyvauja NMVRVI: Europos jungtinis projektas “Viena sveikata“, projektai „VACDIVA“, ZODIAC: TATENA iniciatyva, skirta zoonozių protrūkių ankstyvajam aptikimui ir prevencijai.

Prof. dr. Elvyra Jarienė,  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros atstovė supažindino su moksliniais tyrimais rizikos vertinimo srityje.

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovės Armina Morkeliūnė,  Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus patarėja, Monika Linkevičiūtė, Fitosanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė, apžvelgė dalyvavimą EFSA Pesticidų priežiūros tinklo veikloje. Informavo apie VATŽŪM AAPRS specialistų 2020 metais parengtą cimoksanilo vertinimo atnaujinimo ataskaitos projektą, kuris buvo teiktas EFSA, paminėjo EFSA organizuotus mokymus, vebinarus toksikologijos, likučių, išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje, ekotoksikologijos temomis.

Dr. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto kancleris, supažindino su vykdomais erkinio encefalito viruso molekulinius tyrimais ožkų ir karvių populiacijose, Covid-19 infekcijos tyrimais, su kitomis iniciatyvomis ir projektais.

Susitikimo metu organizatoriai užtikrino, kad tokius renginius, skirtus 36 str. institucijoms, numatyta rengti ir toliau. Tikimasi, kad 2022 m. organizacijoms skirtas pasitarimas įvyks nebe virtualioje erdvėje. Tokie pasitarimai reikalingi, siekiant stiprinti partnerystę su VMVT, 36 straipsnio organizacijomis ir EFSA.

 

PASITARIMO, SKIRTO BENDRADARBIAVIMUI SU 36 STR. ORGANIZACIJOMIS IR EUROPOS MAISTO SAUGOS TARNYBA (EFSA), DARBOTVARKĖ (.pdf)