vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Neseniai nustatytos naujos skaidrumo ir tvarumo taisyklės keičia Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), kaip rizikos vertintojos ES maisto saugos sistemoje, vaidmenį. Naujasis Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentas dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, įsigaliojęs 2021 m. kovo 27 d., sustiprins EFSA galimybes atlikti rizikos vertinimą pagal aukščiausius skaidrumo standartus. Taip pat, šis reglamentas padidins EFSA pateiktų mokslinių tyrimų patikimumą ir skaidrumą bei sustiprins EFSA valdymą siekiant užtikrinti jos ilgalaikį tvarumą.

Reglamento įgyvendinimo procesas buvo vykdomas bendradarbiaujant su EFSA socialiniais partneriais, tokiais kaip Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), ir valstybėmis narėmis.

Be kitų iniciatyvų, mokymų ir internetinių seminarų, skirtų reglamento įgyvendinimui, EFSA sukūrė specialų interneto portalą ir papildomų įrankių, kurie padės socialiniams partneriams prisitaikyti prie naujovių.

Naujoji tvarka bus taikoma naujiems įpareigojimams ir paraiškoms ir negalės būti įgyvendinama atgaline data. Tai reiškia, kad pereinamuoju laikotarpiu didžioji dalis EFSA pradėtų vykdyti darbų ir toliau bus atliekami pagal ankstesnes taisykles ir teisines nuostatas.

Kas yra Skaidrumo reglamentas?

Reglamentas buvo parengtas reaguojant į Europos piliečių iniciatyvą dėl pesticidų ir 2018 m. sausio mėn. užbaigtos Bendrojo maisto reglamento peržiūros išvadas.

Be kita ko, naujasis reglamentas:

  • Leidžia piliečiams susipažinti su moksliniais tyrimais ir informacija, kurią pramonės atstovai pateikė EFSA rizikos vertinimo proceso pradžioje.
  • Įtraukiamos viešosios konsultacijos vertinant paraiškas dėl reglamentuojamų produktų patvirtinimo.
  • Užtikrina, kad EFSA būtų pranešta apie visus užsakytus tyrimus konkrečioje srityje, siekiant, kad įmonės, kurios kreipiasi dėl patvirtinimo, pateiktų visą svarbią informaciją.
  • Suteikia Europos Komisijai galimybę paprašyti EFSA gauti papildomų tyrimų.

Reglamentas taip pat pakeis EFSA valdymą, įtraukiant visų valstybių narių atstovus į jos valdybą. Be to, dirbama tobulinant komunikacijos ir įsitraukimo priemones bei praktiką, kad rizikos įvertinimas ir valdymas maisto grandinėje būtų prieinamas ES piliečiams.

Daugiau informacijos galima rasti Europos Komisijos svetainėje ir EFSA svetainėje.

Klausimai – atsakymai (Europos Komisija, Generalinis direktoratas SANTE)

EFSA vaizdo medžiaga „Naujas maisto saugos langas – atviras ir prieinamas“ (anglų kalba, galimi automatiniai subtitrai lietuvių kalba).