vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

2019 m. spalio 3 d., Vilniuje, viešbutyje „Holiday Inn Vilnius“ (Šeimyniškių g. 1) vyko tarptautinė konferencija „Maisto sauga – svarbiausia. Per maistą plintančių ligų protrūkių valdymas“.

Konferencijoje, kurią organizavo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), dalyvavo Europos Komisijos, Europos ligų prevencijų ir kontrolės centro (ECDC), EFSA Biologinių pavojų ir teršalų skyriaus, Danijos technikos universiteto, Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos instituto „BIOR“, Lietuvos Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, taip pat mūsų šalies maisto tvarkymo įmonių atstovai.

Maisto sauga ir kokybė bei visų tam būtinų sąlygų užtikrinimas – vienas svarbiausių prioritetų Lietuvai ir Europos Sąjungos valstybėms. Todėl mokslininkai, visuomenės sveikatos, maisto saugos ir veterinarijos specialistai vienija jėgas, siekdami užkirsti kelią per maistą plintančių ligų protrūkiams, ieško pažangiausių būdų ir sprendimų, kaip suvaldyti maisto krizes. Pasidalinti turima patirtimi, padiskutuoti apie taikomas priemones ir naujausius mokslo tyrimų rezultatus Lietuvos ir užsienio ekspertai turėjo galimybę spalio pradžioje Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu.

Pagrindine konferencijos dalyvių žinute, skirta įvairių sričių specialistams, nacionalinių ir tarptautinių organizacijų ekspertams ir verslo įmonių atstovams, tapo raginimas glaudžiau bendradarbiauti rengiant prevencinių priemonių planus ir keičiantis kylančių rizikų duomenimis; koordinuoti laboratorijų veiklą ir tarpinstitucinius veiksmus vykdant tyrimus; aktyviau naudotis Europos Sąjungoje sukurtomis skubaus įspėjimo sistemomis, skirtomis pranešti apie užkrečiamųjų ligų protrūkius ar maisto  krizes. Pabrėžta, kaip svarbu koordinuoti su tuo pačiu incidentu susijusių maisto saugos ir visuomenės sveikatos specialistų veiksmus, suteikiant maisto saugos institucijoms prieigą prie medikų turimos informacijos apie žmonių susirgimo atvejus.

Konferencijoje įžvalgomis apie maisto krizių rizikos vertinimą pasidalino Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Biologinių pavojų ir teršalų skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Valentina Rizzi. Su Europos Komisijos maisto ir pašarų saugos krizių valdymo bendruoju planu ir  jo įgyvendinimo iššūkiais supažindino Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato atstovas Martial Plantady. Informacija apie naujausius mokslinius tyrimus ligų sukėlėjų diagnostikoje pasidalino Danijos technikos universiteto prof. dr. Rene S. Hendriksen.

Analizuota ir Latvijos patirtis atliekant per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimus. Aptarti dažniausi protrūkių sukėlėjai, pagrindinės protrūkių atsiradimo priežastys ir maisto saugos laboratorinių tyrimų metodai, taikomi Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Lietuvoje, galimybės kontroliuoti maisto saugą. Pristatytos Lietuvos verslo taikomos gerosios praktikos siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų bei kiti svarbūs klausimai.

„Ekspertų pateiktos įžvalgos ir vykusios diskusijos tik patvirtina, kad siekiant efektyvios per maistą plintančių ligų prevencijos ir veiksmingo kylančių maisto krizių suvaldymo būtinas visų atsakingų šalių – maisto pramonės atstovų, ūkininkų, kompetentingų maisto ir veterinarinės kontrolės, vartotojams atstovaujančių institucijų, visuomenės sveikatos politiką formuojančių atstovų – įsitraukimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, sutelktos pastangos ieškant naujų ir pažangių sprendimų“, – surengtoje konferencijoje pabrėžė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika.

Su konferencijoje skaitytais pranešimais galite susipažinti čia:


Europos Sąjungos mechanizmai krizėms maisto ir pašarų saugos srityje pasirengti ir valdyti | Martial Plantady

Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų stebėsena Europos Sąjungoje | Dr. Johanna Takkinen, Therese Westrell

Per maistą plintančių ligų protrūkių keliose šalyse vertinimas Europos Sąjungos lygiu | Dr. Valentina Rizzi

Viso genomo sekoskaita: naujas iššūkis ligų sukėlėjų diagnostikoje | Prof. dr. Rene S. Hendriksen

Viso genomo sekoskaita: Latvijos Respublikos patirtis, atliekant per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimus | Prof. dr. Aivars Bērziņš

Maisto saugos laboratorinių tyrimų metodai Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute | Snieguolė Ščeponavičienė

Tarpsektorinis bendradarbiavimas, atliekant per maistą plintančių ligų epidemiologinius tyrimus | Ginreta Valinčiūtė

Gerosios praktikos taikymas, siekiant išvengti per maistą plintančių ligų potrūkių | Akvilė Lekavičiūtė

Gerosios praktikos taikymas, siekiant išvengti per maistą plintančių ligų potrūkių | Žaneta Pisarskienė