vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Steigiamojo reglamento 36 straipsnyje numatytas Tarnybos srityse dirbančių organizacijų tinklo kūrimas. Šiuo metu valstybių narių organizacijų, aktyviai veikiančių EFSA misijos srityse, tinklą sudaro 300 universitetų, institutų, vyriausybinių, viešųjų ir kitų mokslo įstaigų.

Tinklaveika skatina šių organizacijų tarpusavio ryšius per:

  • bendros veiklos koordinavimą;
  • keitimąsi informacija;
  • bendrų mokslinių projektų rengimą ir įgyvendinimą.

 

Jos EFSA vardu vykdo įvairias užduotis, visų pirma, parengiamąjį darbą rengiant mokslines nuomones, organizuojant mokslinę ir techninę paramą, duomenų rinkimą ir nustatant naujai kylančius rizikos veiksnius. Kai kurios iš šių užduočių gali būti tinkamos finansinei paramai gauti. (konkrečiai – dotacijoms).

Sąrašas valstybių narių, paskirtų kompetetingų institucijų, kurios gali padėti vykdyti EFSA misiją.

Kompetentingų organizacijų pagal EFSA steigiamojo reglamento 36 straipsnį sąrašo tvarkymo vadovas.

DUK dėl „36 straipsnio“ kompetentingų organizacijų.