vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Rugsėjo pabaigoje JT Generalinės Asamblėjos vadovai Niujorke organizavo valstybių narių kompetentingų institucijų specialistų, nevyriausybinių organizacijų, akademinių institucijų atstovų susitikimą dėl antimikrobinio atsparumo problemos.

Ekspertai, mokslininkai ir gydytojai vieningai sutaria, kad nesprendžiant antimikrobinio atsparumo problemos gresia rimtas pavojus, jog ateityje neturėsime veiksmingų antibiotikų tam tikroms infekcijoms gydyti, o chirurginės operacijos bus gerokai pavojingesnės.

Susitikime akcentuota, kad būtina išlaikyti stiprų nacionalinį, regioninį ir tarptautinį įsipareigojimą vieningai spręsti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemą, kuo plačiau informuoti visuomenę apie šios problemos mastus ir grėsmes.

Tai ne tik medicinos ar veterinarijos, bet ir žemės ūkio, aplinkos apsaugos, ekonomikos iššūkis. Tad buvo pabrėžta, kad labai svarbu skatinti problemos sprendimų ieškoti įvairių sričių ekspertus ir vadovautis principu, kad sveikata – viena.

Lietuvoje nacionalinę antimikrobinio atsparumo mažinimo strategiją įgyvendina ir veiksmų planą paruošė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

„Griežtai kontroliuojame antimikrobinių medžiagų gamybą, tiekimą į rinką ir naudojimą gyvūnams gydyti. Daug dėmesio skiriame gyvūnų sveikatos priežiūros specialistų mokymui, informacijos sklaidai, konsultacijoms. Vykdome zoonotinių ir simbiotinių bakterijų paplitimo ir jų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms gyvūnuose ir jų mėsoje valstybinės stebėsenos programą“, – pabrėžia VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas.

Be to, VMVT kartu su Europos maisto saugos tarnyba ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru spalio 27 d. organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Iššūkiai sprendžiant antimikrobinio atsparumo (AMR) problemą“.

Konferencijoje užsienio šalių ir Lietuvos ekspertai pristatys antimikrobinio atsparumo situaciją žmonių ir gyvūnų sveikatos srityse, antibiotikų naudojimo mažinimo strategiją, aptars atsakingo antibiotikų naudojimo, mokslinio rizikos AMR srityje vertinimo galimybes.


EFSA ekspertai apie antimikrobinį atsparumą